Czy czytać szybko po angielsku?

Na zajęciach w szkołach językowych często prosi się uczniów, by szybko przebiegli wzrokiem tekst, a potem rozwiązali zadanie związane z tym tekstem. To jest też jedno z zadań, jakie trzeba wykonać w trakcie wielu różnych egzaminów. Większość nauczycieli zachęca uczniów, by czytali szybko, tak aby zrozumieć ogólny sens i najważniejsze tezy tekstu. No cóż, może ci się wydawać, że to dobry sposób, by poprawić swoją znajomość angielskiego (bo czytasz tekst) i żeby przygotować się do egzaminu (bo uzupełniasz związane z nim ćwiczenie). Niestety, jest dokładnie na odwrót.

Dlaczego lepiej czytać powoli po angielsku?

Szybkie czytanie może spowolnić postępy, jakie robisz w nauce języka angielskiego. Oto odpowiedź, dlaczego. Kiedy czytasz teksty w obcym języku, musisz się skupić nie tylko na jego ogólnym sensie (zawartości), ale także na gramatyce. Dobrym pomysłem jest staranne analizowanie zdań, z których tekst jest zbudowany. Spróbuj zwracać uwagę na interesujące konstrukcje w każdym zdaniu, które masz przed oczami.

Na co zwracać uwagę przy czytaniu?

Taką konstrukcją może być jakieś przydatny zwrot albo wyrażenie, które w przeszłości zdarzyło ci się błędnie napisać. Zwróć uwagę na poniższy krótki akapit z “Przygód Mikołajka” Rene Gościnnego. Podkreślono w nim niektóre interesujące słowa i zwroty. Ale jest w nim o wiele więcej kwestii, na które warto zwrócić uwagę – struktury gramatyczne, kolokacje, rodzajniki. I to wszystko w tylko kilku zdaniach!

Choosing the referee was easy enough: we’d picked Cuthbert. Cuthbert is top of the class and we’re not mad about him, but we can’t hit him because he wears glasses, and all that is a pretty good combination for a referee. Anyway no one wanted Cuthbert in their team because he’s not much good at games and he cries so easily. However, we ran into a spot of difficulty when Cuthbert said he needed a whistle and the only person who had a whistle was Rufus, whose Dad is a policeman.

‚I’m not lending him my whistle. It’s a family heirloom,’ said Rufus, and that was that. Finally we decided that Cuthbert would tell Rufus when he wanted the whistle blown and Rufus would blow it for him.

Spróbuj zapamiętać te wyrażania i postaraj się ich użyć przy najbliższej nadarzającej się okazji, gdy będziesz mówić po angielsku. Miłej lektury!

Tags