Zmiana 1 – ujednolicenie poziomu egzaminu

Od roku szkolnego 2011/2012 zostaną wprowadzone zmiany w formule egzaminu ustnego. W ich efekcie:

 • Nie ma osobnych egzaminów na poziomach podstawowym i rozszerzonym.
 • Każdy zestaw egzaminacyjny skonstruowany jest tak, że obejmuje zadania o poziomie trudności odpowiadającym obydwu dotychczasowym poziomom egzaminu.
 • Zdający w trakcie egzaminu – przechodząc do kolejnych zadań – na bieżąco podejmuje decyzję, które zadania chce wykonać.
 • Zdający może zdecydować o zakończeniu egzaminu po każdym zadaniu. Może też ominąć zadanie i przejść do kolejnego. W takiej sytuacji nie może jednak do pominiętego zadania powrócić.

Dzięki temu, że zadania egzaminacyjne zostaną ujednolicone, oczekuje się, że nauczycielom będzie łatwiej przygotować do egzaminu nawet zróżnicowaną pod względem poziomu znajomości języka grupę uczniów. Łatwiej też będzie zaplanować zajęcia tak, aby wszyscy uczniowie – bez względu na indywidualne ambicje dotyczące wyników egzaminu maturalnego – brali aktywny udział w zajęciach przygotowujących do egzaminu. Praca nad każdym z zadań będzie w interesie każdego ucznia zdającego maturę z języka angielskiego.

Nowa formuła egzaminu sprawia także, że uczeń otrzymuje wolność wyboru i przejmuje pełną odpowiedzialność za wynik egzaminu. Od jego decyzji zależy, ile punktów „odważy się” zdobyć na egzaminie. W trakcie egzaminu ma prawo do rezygnacji z zadań, które uzna za trudne, jak i do podjęcia się wykonania poleceń  pomimo, że stanowią one dla niego wyzwanie. Może to zrobić samodzielnie już w sali egzaminacyjnej, mając przed sobą konkretny zestaw, bez presji kolegów czy rodziców. Rozwiązanie to minimalizuje też sytuacje, w których mniej pracowity uczeń “kalkuluje”, ile minimalnie zadań  musi wykonać, żeby zaliczyć egzamin. Jednocześnie osoby dobrze radzące sobie z językiem, ale nie do końca pewne siebie, mogą w trakcie egzaminu zdecydować, że zaryzykują.

Zmiana 2 – inne zadania egzaminacyjne

Zestaw egzaminacyjny obejmuje trzy zadania: rozmowę sterowaną, opis ilustracji i odpowiedź na trzy pytania związane z tematyką fotografii, podjęcie i uzasadnienie decyzji w oparciu o materiał graficzny oraz odpowiedzi na dwa pytania związane z nim tematycznie.

Na nowym egzaminie nie ma już:

 • dwóch spośród trzech rozmów sterowanych;
 • prezentacji materiału wizualnego;
 • prezentacji tematu.

Nowy egzamin sprawdza te same umiejętności, które testowane były dotychczas. Nie wymaga uczenia zupełnie nowych treści czy odmiennego zakresu słownictwa. Konieczne jest jedynie zapoznanie i oswojenie maturzystów z nowym formatem zadań. Dla uczniów, którzy chcieli zdawać egzamin na poziomie podstawowym, zadania wydają się bardziej wymagające niż dotychczas głównie dlatego, że wymagają lepszej sprawności komunikacyjnej i pewniejszego posługiwania się odpowiednim słownictwem i gramatyką. Kontekst rozmowy jest bardziej precyzyjny i pozostawia mniej swobody.

Istotną, pozytywną zmianą jest to, że egzamin ma formę rozmowy, co mobilizuje zdających do aktywnej komunikacji. Zadania sformułowane są w taki sposób, aby uczniowie musieli mówić znacznie więcej niż egzaminujący. Kontekst wypowiedzi jest dostosowany do rzeczywistych doświadczeń uczniów, a w oparciu o własne doświadczenia łatwiej jest się komunikować w języku obcym. Ta perspektywa powinna motywować uczniów do  tego, by chętniej mówili na każdej lekcji wyłącznie po angielsku i aktywnie uczestniczyli w konwersacji, bo cenionej na egzaminie umiejętności komunikacji nie da się przecież wyuczyć na pamięć na tydzień przed egzaminem.

Zmiana 3 – zestaw dla egzaminującego

Egzaminujący ma w zestawie precyzyjny scenariusz własnych wypowiedzi:

 • scenariusz rozmowy dotyczący jego roli w rozmowie wraz z sugestiami utrudnień, jakie ma wprowadzić do zadania 1;
 • zestaw trzech pytań do ilustracji do zadania 2;
 • zestaw czterech pytań do dyskusji w zadaniu 3.

Dodatkowo egzaminujący otrzymuje jedną listę pytań dotyczących różnych tematów maturalnych do wyboru dla wszystkich zdających.

Zmiana 4 – nie ma czasu na przygotowanie się do odpowiedzi

Zdający nie ma czasu na przygotowanie się do odpowiedzi przed rozpoczęciem rozmowy egzaminacyjnej. Zapoznaje się z treścią kolejnych zadań na bieżąco, po czym egzaminujący rozpoczyna rozmowę.  Zdający ma 1 minutę na przygotowanie się przed przystąpieniem do zadania 3. Dodatkowo, zdający nie może wykonywać notatek w trakcie egzaminu.

Zmiana 5 – czas trwania egzaminu

Cały egzamin (łącznie z krótkim czasem na zapoznanie się z treścią zadań w zestawie egzaminacyjnym) trwa 15 minut. Jasno określone są limity czasu na wykonanie poszczególnych zadań:

 • rozmowa wstępna: 2 minuty;
 • zadanie 1: 3 minuty;
 • zadanie 2: 4 minuty;
 • zadanie 3: 5 minut.

Zmiana 6 – kryteria oceny zdających

Łącznie za wykonanie trzech zadań egzaminacyjnych zdający może uzyskać 30 punktów, w tym:

 • 18 punktów za sprawność komunikacyjną (odniesienie się do czterech elementów wymienionych w poleceniu do każdego zadania oraz ich rozwinięcie);
 • 12 punktów za język wypowiedzi (zakres i poprawność środków leksykalno-gramatycznych oraz wymowa i płynność wypowiedzi).

Maksymalna liczba punktów przyznanych za język wypowiedzi zależy od liczby zadań, których wykonania podejmie się zdający:

 • za jedno wybrane zadanie – maksymalnie 4 punkty;
 • za dowolne dwa zadania – maksymalnie 8 punkty;
 • za trzy zadania – maksymalnie 12 punkty.

Fakt, że w kryteriach oceny pojawia się kryterium sprawności komunikacyjnej, a nie – jak  dotychczas – treści, nie jest bez znaczenia. Nowy egzamin przyznaje punkty za osiągnięcie celu komunikacyjnego w ramach rozmowy z egzaminującym. Na zajęciach warto zwracać szczególną uwagę na to, w  jakiej sytuacji przyda się poznawana konstrukcja i akcentować przydatne sformułowania, poznawać wyrażenia w taki sposób, by wiedzieć nie tylko to, jak ich użyć, ale i jak na nie zareagować w rozmowie.

Powodzenia na egzaminie!

Tags

 

1 komentarz

 1. Zdenerwowana napisał(a):

  a ubiegłoroczni poprawkowicze na jakich zasadach na ile pkt zdają?