Czym jest blended learning?

Blended learning, czyli nauczanie komplementarne, to pojęcie odnoszące się do łączenia różnych sposobów nauczania dla osiągnięcia jak najlepszych efektów. To podejście do roli nauczyciela i ucznia zakłada kombinację tradycyjnych metod nauczania, z dużym naciskiem na kontakt osobisty z nauczycielem, z nowoczesnymi metodami wykorzystującymi technologie i urządzenia multimedialne (przede wszystkim komputery oraz Internet). Taka strategia pozwala na stworzenie zintegrowanego podejścia do nauczania zarówno dla wykładowców, jak i dla uczniów. W przeszłości materiały multimedialne były jedynie uzupełnieniem tradycyjnych metod nauczania zakładających kontakt face to face. Współcześnie, dzięki podejściu blended learning, technologia i materiały multimedialne odgrywają pierwszoplanową rolę.

Zastosowanie blended learning w nauce języków obcych

Blended learning zastosowane w procesie uczenia się języków obcych daje możliwość takiego ułożenia procesu szkolenia, by usunąć z niego te elementy nauki, które są najbardziej czasochłonne albo oceniane jako mało stymulujące i nużące, w zależności od stylu uczenia się specyficznego dla każdej osoby. Dzięki metodzie nauczania komplementarnego w czasie spotkania z uczniami nauczyciel może skoncentrować się na tych obszarach poznawania i szlifowania języka, które są trudne do opanowania w zaciszu własnego domu z użyciem wyłącznie mediów elektronicznych.

Czytanie i pisanie a blended learning

Na przykład, w czasie tradycyjnej lekcji zwykle nie ma wystarczającej ilości czasu na czytanie tekstów z wykorzystaniem metody “zatrzymaj się i pomyśl”, którą opisujemy w innym naszym artykule, czy na przygotowanie prac pisemnych. W dużej grupie zwykle okazuje się, że różne osoby pracują w zróżnicowanym tempie. Co więcej, wiele osób uznaje, że czas poświęcony na czytanie i pisanie na lekcji to czas stracony. Dzięki metodzie blended learning uczniowie mają dostęp do wielu tekstów i zadań pisemnych, które są na bieżąco sprawdzane, i mogą je wykonywać w wolnym czasie. Pozwala to z powodzeniem zaplanować tradycyjne spotkania w sposób zapewniający efektywne (w odbiorze zarówno uczniów jak i nauczyciela) wykorzystanie lekcji na doskonalenie takich umiejętności jak: konwersacje, reakcje w spontanicznie wykreowanych sytuacjach językowych i inne.

Blended learning a nauka gramatyki angielskiej

Wydaje się, że w osobistej interakcji najłatwiej jest wytłumaczyć niuanse gramatyczne i dobrego wykładu nie zastąpi nawet najlepszy program e-learningowy. Jednakże ćwiczenie nabytych umiejętności gramatycznych z wykorzystaniem programów multimedialnych jest bardzo atrakcyjne, nie powoduje znużenia i pozwala tworzyć ćwiczenia gramatycznie z wykorzystaniem różnych rodzajów materiałów szkoleniowych.

Nauka rozumienia ze słuchu a blended learning

Przy kształceniu umiejętności rozumienia ze słuchu ogromną wartość ma ilość powtórzeń nagrania dźwiękowego. W tradycyjnej klasie trudno jest zaprezentować uczestnikom kursu to samo nagranie więcej niż trzy razy, bo może to wywołać znużenie tych, którzy z zadaniami słuchowymi radzą sobie lepiej niż inni. Natomiast w trakcie samodzielnej pracy odbiorca może słuchać tekstu dowolnie często, aż do całkowitego zrozumienia, zwłaszcza gdy jednocześnie może korzystać ze skryptu do nagrania.

Tags