Choć powszechnie wiadomo, że znajomość języków obcych to umiejętność niezwykle przydatna, wielu z nas wciąż nie radzi sobie z nimi najlepiej.

Istnieje wiele mitów na temat nauki języków obcych – to one zwykle są przyczyną tego niepokojącego zjawiska.

Istnieje powszechne przekonanie, że zdolność do przyswajania wiedzy występuje tylko do pewnego wieku, a najlepsze efekty osiąga się rozpoczynając naukę już w wieku dziecięcym. Jest to po części prawda. Dzieci uczą się wykorzystując obie półkule mózgu, dzięki czemu z łatwością zapamiętują słówka, zwroty, a nawet całe zdania. Wczesny kontakt z językiem pozwala na łatwe i szybkie jego przyswojenie w późniejszej nauce. Z badań wynika, że maksymalne zdolności zapamiętywania i percepcji osiągamy między 18 i 25 rokiem życia, później następuje spadek. Amerykański uczony – Edward L. Thorndike udowodnił jednak, że spadek ten jest praktycznie niezauważalny i wynosi jedynie 1% rocznie. Wykazał także, że pomiędzy 25 a 40 rokiem życia odznaczamy się znacznie większą sprawnością uczenia się niż w okresie dzieciństwa. Osoby po 40-tce mogą mieć kłopoty z uczeniem się słownictwa i zasad gramatycznych, lecz nie muszą. Nie ma żadnych dowodów na to, że opanowanie języka obcego przez osoby w podeszłym wieku jest nie możliwe. Przeciwnie, aktywność umysłowa jest dla nich wręcz wskazana! Efektywne uczenie nie zależy więc od wieku, ale przede wszystkim od motywacji, systematyczności oraz inteligencji.

 

Kolejnym mitem, który przeszkadza w opanowaniu języka obcego jest przekonanie, że tylko zagranicą można się go nauczyć. Wyjazdy do obcych nam Państw są rzeczą wspaniałą, poznawanie odmiennych kultur i rozmowy z ciekawymi ludźmi – wszystko to sprzyja efektywnej nauce. Nie jest to jednak jedyna szansa na opanowanie obcej mowy. Współczesne metody nauki kładą duży nacisk na konwersacje. Zajęciom w szkołach, czy też na kursach towarzyszą rozmowy w grupach oraz nagrania, dzięki którym możemy także nauczyć się rozumienia ze słuchu oraz poprawnej wymowy. Wycieczki poza granice kraju to świetna okazja do aktywnego używania języka podczas codziennych sytuacji. Najlepiej zrobimy jednak, gdy potraktujemy je jako kontynuację naszej poprzedniej nauki.

Wielu ludzi sądzi także, że ucząc się języka obcego można pominąć opanowanie jego gramatyki. To także jeden z dużych i podstawowych błędów. Same konwersacje nie wystarczą do opanowania danego języka w pełni. Nieznajomość zasad gramatycznych prowadzi do popełniania błędów i stosowania reguł swojego ojczystego języka, to z kolei sprawia, że trudniej nas zrozumieć. Jeśli zależy nam na certyfikatach potwierdzających nasze językowe umiejętności, znajomość zasad także jest niezbędna. Bez takiego dowodu trudno nam będzie znaleźć dobrze płatną pracę, choćbyśmy nawet świetnie radzili sobie w obcojęzycznych konwersacjach. Znajomość gramatyki sprawi także, że z łatwością zapamiętywać będziemy całe zwroty grzecznościowe.

 

Należy także pamiętać, że nie istnieją cudowne metody, dzięki którym bez wysiłku, w błyskawicznym czasie opanujemy perfekcyjnie język obcy. Metod jest wiele, ważne by wybrać taką, która odpowiada nam najbardziej, dzięki której nauka staje się dla nas przyjemnością, nie przykrym obowiązkiem. Ważne także jest odpowiednie nastawienie, silna motywacja regularne lekcje i powtórki to podstawa, be z nich nie uda nam się osiągnąć celu. Wyzbądźmy się więc wszelkich mitów i z ochotą przystąpmy do pracy. Satysfakcja z efektów z pewnością będzie duża!

Tags