Uczysz się języka angielskiego już od kilku lat i czujesz, że potrafisz skutecznie porozumiewać się w wielu codziennych sytuacjach, zarówno związanych z pracą i nauką, jak i sytuacjach nieformalnych. Zastanawiasz się nad uzyskaniem potwierdzenia swoich umiejętności? Egzamin FCE jest propozycją dla Ciebie, a uzyskany certyfikat na pewno przyda się w karierze zawodowej.

FCE – poziom B2 znajomości języka

FCE sprawdza znajomość języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) w czterech obszarach: czytanie, rozumienie ze słuchu, pisanie i mówienie. Aby poradzić sobie z zadaniami niezbędna jest także znajomość gramatyki i posiadanie znacznego zasobu słownictwa. Brzmi poważnie? Spokojnie, FCE jest najpopularniejszym egzaminem w Polsce i zwykle zdaje go ponad 80% przystępujących osób.

First Certificate in English – 5 części egzaminu (Exam papers)

Egzamin składa się z pięciu części.

First Certificate – Reading

Pierwsza z nich to czytanie (trwa 1 godzinę). W jej skład wchodzą trzy zadania i, w sumie, trzydzieści pytań. Po zapoznaniu się z tekstami pochodzącymi z gazet, czasopism, portali internetowych czy utworów literackich należy w kolejnych zadaniach wybrać jedną z kilku podanych odpowiedzi na pytanie do tekstu (multiple choice), uzupełnić luki brakującymi fragmentami tekstu tak, aby tworzyły spójną i logiczną całość (gapped text sentences) oraz dopasować do siebie „rozsypane” fragmenty tekstu (multiple matching).

First Certificate – Writing

Druga część to dwa zadania pisemne. Na ich przygotowanie jest 1 godzina i 20 minut. W pierwszym obowiązkowym zadaniu należy napisać list lub e-mail nie dłuższy niż 120-150 słów. W drugim zadaniu można wybrać typ tekstu: może to być recenzja, podanie, artykuł prasowy, esej (wypracowanie), list albo sprawozdanie z jakiegoś wydarzenia. Inną możliwością jest napisanie tekstu odnoszącego się do wcześniej zadanej lektury (tytuły książek są znane przed egzaminem, np. w 2011 roku są to The Woman in White Wilkie Collins oraz Jurrasic Park Michaela Crichtona). Drugi tekst nie powinien być dłuższy niż 120-180 słów.

First Certificate – Use of English

Trzecia część – Use of English – sprawdza zarówno znajomość gramatyki, jak i słownictwa. Składają się na nią 4 części, za które można uzyskać w sumie 42 punkty. W pierwszym zadaniu (multiple choice lexical cloze) należy uzupełnić puste miejsca w zdaniach wybierając jedną z czterech możliwych odpowiedzi. W drugim, wstawić brakujące słowo (open cloze), w trzecim wykazać się umiejętnością słowotwórstwa (word formation), a w czwartym przekształcić zdania wykorzystując strukturę gramatyczną lub podane słowo (key word transformations).

First Certificate – Listening

Cała czwarta część egzaminu jest poświęcona na rozumienie ze słuchu. Tę umiejętność sprawdza się w czterech częściach, trwających w sumie około 40 minut. Za tę część egzaminu można uzyskać 30 punktów. Wykorzystywanymi nagraniami mogą być rozmowy pomiędzy znajomymi, wykłady, dyskusje, wywiady radiowe i inne. Wszystkie nagrania odtwarzane są dwukrotnie. Co ważne! Osoby występujące w nagraniach mogą mówić z akcentem, a rozmowy mogą być prowadzone przez telefon. W zadaniu pierwszym należy wybrać właściwą odpowiedź z kilku podanych (multiple choice), w kolejnym uzupełnić informacje (sentence completion), następnie połączyć odpowiedzi (multiple matching) i ponownie wybrać odpowiednią odpowiedź (multiple choice).

First Certificate – Speaking

Ostatnią częścią egzaminu jest mówienie. Wraz ze słuchaniem zwykle odbywają się innego dnia niż część pisemna. Realizacja czterech zadań sprawdzających umiejętność mówienia zwykle nie trwa dłużej niż 14 minut, zdaje się w parach w obecności egzaminatora i obserwatora, który nie bierze udziału w rozmowie. Najpierw odbywa się krótka rozmowa, w której kandydaci opowiadają o sobie, swojej rodzinie, życiu zawodowym, planach na przyszłość (interview). W drugiej części (individual long turn) każdy z kandydatów opowiada o zestawie zdjęć, które otrzymuje jako pomoc wizualną. W trzeciej części (collaborative task) obie zdające osoby wspólnie wykonują polecenie egzaminatora. Na zakończenie odbywa się wspólna dyskusja z egzaminatorem na określony temat.

FCE – oceny

Aby zdać, trzeba uzyskać co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi. Szczegółowa skala jest następująca: ocena A – 80 % i więcej; B – 75% – 79 %; C – 60% – 74%. Uzyskanie mniej niż 60% oznacza niezdanie egzaminu: D – 55 % – 59%; E – 54 % i mniej. Należy pamiętać, że liczbę punktów oblicza się z całości egzaminu, a więc nawet jeśli czujesz, że w jednej z części uzyskasz niewiele punktów, to jeszcze nie oznacza niezdania egzaminu.

Koszt egzaminu First Certificate

Egzamin FCE można zdawać przez cały rok, zarówno w wersji papierowej jak i komputerowej. Jego koszt w 2011 roku wynosi odpowiednio 515 dla wersji papierowej i 505 PLN dla wersji komputerowej.

Więcej szczegółowych informacji, terminy egzaminów FCE i terminy zapisów, a także przykładowe arkusze egzaminacyjne są dostępne na stronie: http://www.britishcouncil.org/pl/poland-cambridge-esol-examinations.htm

Tags