Każdy z nas jest inny, różnice te polegają także na różnych sposobach przyswajania wiedzy. Aby więc nasza nauka języka angielskiego była skuteczna, musimy wybrać odpowiedni dla siebie sposób nauki. Inne metody będą dobre dla słuchowca, inne dla wzrokowca, a jeszcze inne dla dzieci, czy też osób starszych.

Metoda Berlitza

Na potrzeby współczesnej nauki naukowcy stworzyli kilka podstawowych metod, które obecnie są nieustannie urozmaicane i udoskonalane. Jedną z najbardziej znanych i powszechnie stosowanych jest stworzona w XIX wieku metoda Berlitza. Wedle jej zasad uczniowie porozumiewają się wyłącznie w języku obcym. Obcą mową posługuje się także nauczyciel, dla lepszego zrozumienia stosuje jedynie gesty, mimikę twarzy i rysunki. W tej metodzie gramatyka odgrywa rolę drugoplanową, uczniowie poznają ją “przy okazji”. Najważniejsze jest mówienie. Metoda Berlitza zakłada, że dzięki takim praktykom można szybko i łatwo przyswoić język w naturalny sposób.

Metoda Robina Callana

Kolejną metodą jest opracowana w Wielkiej Brytanii metoda Robina Callana. To sposób nauki języka znany nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Wedle jej wyznaczników uczniowie uczą się języka obcego w ten sam sposób, w jaki nauczyli się mowy rodzimej. Pierwszy etap to słuchanie, w ten sposób poznają słownictwo, zwroty i układane za ich pomocą zdania. Drugi etap to samodzielne tworzenie wypowiedzi, a ostatni pisanie i czytanie w języku obcym. Metoda ta nie jest skuteczna bez odpowiedniej liczby powtórek, wedle zasady “ćwiczę tak długo, póki się nie nauczę”. Uczeń musi powtarzać materiał do momentu, w którym nie przyswoi sobie minimum 70% wiedzy. Ciągłe, intensywne rozmowy podczas lekcji po pewnym czasie stają się czynnością naturalną.

Metoda komunikacji

Podobną metodą jest metoda komunikacji. Tu także kładzie się nacisk przede wszystkim na porozumiewanie. Podczas zajęć uczniowie odgrywają scenki rodem z tych z życia codziennego, wcielając się w różne postaci. Ponadto słuchają nagrań, czytają teksty w oryginale i spotykają się z profesjonalnymi lektorami. Metodzie komunikacji przyświeca talk-based learning, czyli swobodne posługiwanie się językiem obcym podczas różnych, życiowych sytuacji.

Dziecięca metoda Helen Doron

Specjalne metody zostały opracowane także dla dzieci. Jedną z nich jest metoda Helen Doron. To kolejny sposób przyswajania języka obcego na zasadzie poznawania języka rodzimego. Dzieci rozpoczynają naukę poprzez słuchanie słów i zwrotów, a następnie także całych zdań. Po pewnym czasie regularnych lekcji, dziecko zaczyna powtarzać, a w wkrótce także wypowiadać się w obcym języku. Ważne, by lekcje były dla maluchów ciekawe i zabawne, bogate w rozmaite dźwięki, kolorowe obrazki, a także, by angażowały ich wszystkie zmysły.

Prócz tych kilku metod profesjonalnych, stworzonych przez naukowców, powstało także wiele innych, niekonwencjonalnych, “cudownych” sposobów na przyswojenie języka obcego. Większość z nich nie opiera się jednak na żadnych badaniach, a ich skuteczność także pozostawia wiele do życzenia.

Ponadto należy pamiętać, że bez odpowiedniej motywacji i szczerej chęci, a także bez systematycznej nauki i regularnych powtórek nie uda nam się dobrze opanować języka, choćbyśmy nawet znaleźli cudowną skrzynkę z najlepszą metodą na świecie.

Tags