Czym jest blended learning?

Metody nauki 26 maja 2011 at 11:43 Komentarze są wyłączone

Czym jest blended learning? Blended learning, czyli nauczanie komplementarne, to pojęcie odnoszące się do łączenia różnych sposobów nauczania dla osiągnięcia jak najlepszych efektów. To podejście do roli nauczyciela i ucznia zakłada kombinację tradycyjnych metod nauczania, z dużym naciskiem na kontakt osobisty z nauczycielem, z nowoczesnymi metodami wykorzystującymi technologie i urządzenia […]