Każdy z nas uczy się inaczej i w inny sposób przyswaja wiedzę. Inne metody będą odpowiednie dla wzrokowca i dla słuchowca, odmienne dla dzieci i osób starszych. Nie istnieje metoda idealna dla wszystkich. Przed rozpoczęciem nauki warto wybrać więc odpowiednią dla siebie, by nauka języka była dla nas łatwa i przyjemna.

Istnieje kilka podstawowych metod stworzonych przez naukowców na potrzeby efektywnej nauki. Jedna z nich to metoda Berlitza, zwana również metodą bezpośrednią. To klasyczny sposób przyswojenia języka obcego, stworzony w XIX wieku, współcześniejsze udoskonalony i stosowany w wielu szkołach językowych. Podczas zajęć uczniowie porozumiewają się wyłącznie w języku obcym. Nauczyciel wykłada także wyłącznie w tym języku, posługując się dodatkowo mimiką twarzy, gestami i rysunkami. Na drugi plan schodzi gramatyka, poznają ją niejako przy okazji. Najważniejsze jest czynne branie udziału w lekcji poprzez mówienie. Dzięki temu sposobowi uczniowie mają w naturalny sposób przyswoić sobie język.

Kolejną z metod jest znana w Polsce i na całym świecie metoda Robina Callana, opracowana w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z ta metodą uczniowie uczą się języka obcego na tych samych zasadach, na których nauczyli się języka ojczystego. Najpierw słuchają, poznając słownictwo oraz zdania i starają się je zrozumieć. Następnie samodzielne tworzą własne wypowiedzi, w kolejnym etapie piszą i czytają w obcym języku. W tej metodzie ważna jest duża ilość systematycznych powtórek. Uczeń powtarza materiał tak długo, dopóki nie przyswoi go minimum w 70 %.  Nauka odbywa się zwykle w małych grupach, liczących od 6 do 14 osób. Nauczyciel nie zadaje prac domowych, a uczniowie podczas zajęć przez cały czas rozmawiają w danym języku. Po pewnym czasie staje się to dla nich naturalną czynnością.

Dla dzieci opracowana została metoda Helen Doron. Zgodnie z jej zasadami dziecko uczy się podczas beztroskiej zabawy. Sposób ten oparty jest także na zasadzie przyswajania przez dzieci języka ojczystego. Nauka rozpoczyna się od słuchania słów i zwrotów, a z czasem i całych zdań. Im dzieci więcej słuchają, tym więcej zapamiętują. W kolejnym etapie zachęcane są do powtarzania, a następnie wypowiadania się w danym języku. Lekcje bogate są w różne ciekawe elementy, takie jak obrazki, dźwięki, dotyk, ruch – dzięki nim nauka jest dla dziecka atrakcyjna.

Warto także wspomnieć o metodzie komunikacyjnej. Stosując tę metodę podczas lekcji kładzie się nacisk na komunikację. Jej celem jest wypracowanie u uczniów umiejętności swobodnej rozmowy w codziennych sytuacjach. Zajęcia zwykle opierają się na odgrywaniu przez uczniów scenek, podczas których wcielają się oni w rożne role. Ważne jest także wykorzystywanie materiałów dźwiękowych z nagranymi wypowiedziami, czytanie tekstów w oryginale oraz spotkania i rozmowy z profesjonalnymi lektorami. Metodzie tej przyświeca zasada  task-based learning, zgodnie z która uczeń ma za zadanie posługiwać się językiem obcym podczas rożnych życiowych sytuacji. Ważne, by zajęcia odbywały się w swobodnej atmosferze i bez stresu.

Oprócz tych kilku podstawowych, stworzonych zostało także wiele innych, niekonwencjonalnych metod, które mają szybko i bezboleśnie nauczyć nas języka. Większość z nich opiera się jednak na złudnych mrzonkach, nie zaś na rzeczywistych badaniach.

Pamiętajmy, że aby coś osiągnąć musimy przede wszystkim tego chcieć. Ważna jest więc motywacja, samozaparcie i oczywiście regularne ćwiczenia oraz powtórki. Trening czyni mistrza!