Wymawianie dat w odmianie brytyjskiej i odmianie amerykańskiej języka angielskiego różni się od siebie ze względu na kolejność podawania liczb opisujących dzień i miesiąc. W odmianie brytyjskiej najpierw podajemy dzień, potem miesiąc, a w odmianie amerykańskiej najpierw miesiąc, a potem dzień. Jeśli się o tym nie pamięta, to widok takiej daty: 12/25/2011 może być pewnym zaskoczeniem, a jest to data, jaką w odmianie amerykańskiej opiszemy Boże Narodzenie 2011 roku. Na lekcjach języka angielskiego sporo czasu poświęca się na ćwiczenie wypowiadania i zapisywania bieżących dat. A co z datami z przeszłości, czasem bardzo odległej?
W poniższej tabeli znajdują się najważniejsze informacje pozwalające bez trudu zapisać i wypowiedzieć niemal każdą datę z przeszłości i przyszłości.

Rok

Typowa wymowa

Inne możliwe sposoby podawania daty

234 BC (The year) two thirty-four  before Christ Two thirty-four Before Christ (BC)
Two thirty-four before the Common/Christian era (BCE)
1 (The year) One Anno Domini (AD) one
one of the Common/Christian era (CE)
513 Five thirteen Five-one-three
Five hundred and thirteen
1000 One thousand Ten hundred
Ten oh
1052 Ten fifty-two One thousand (and) fifty-two
1235 Twelve thirty-five One-two-three-five
One thousand, two hundred (and) thirty-five
Twelve-three-five
1800 Eighteen hundred One thousand, eight hundred
Eighteen oh
1901 Nineteen oh-one Nineteen hundred (and) one
One thousand, nine hundred (and) one
1999 Nineteen ninety-nine Nineteen hundred (and) ninety-nine
One thousand, nine hundred (and) ninety-nine
2000 Two thousand Twenty hundred
Two triple-oh
Twenty oh
2009 Two thousand (and) nine Twenty oh-nine
Twenty hundred (and) nine
2K9
2020 Twenty-twenty Two thousand (and) twenty
Twenty hundred (and) twenty
2100 Twenty-one hundred Two thousand, one hundred
Twenty-one-oh

Problematyczne wyrażenia z liczebnikami i liczbami
Istnieje kilka popularnych wyrażeń, które często pojawiają się w materiałach prasowych i telewizyjnych, a także w rozmowach. Zdarza się, że wymawia się je błędnie. Oto poprawny zapis tych wyrażeń:

  • druga wojna światowa – World War II lub World War 2; przeczytamy: World War Two (lub Second World War), a nie World War the Second
  • imiona królów, książąt, itp. przeczytamy używając liczebnika porządkowego, np: Elizabeth II – Elizabeth the second; Benedykt XVI – Benedykt the sixteenth

Tags